top of page
367784802_287662143869479_8515248291223011560_n.jpg
ZCT-LOGO-BLWHITE.JPG

ZELEM CYCLING TEAM

EST. 2023

PRIVACY, GEDRAGSCODE EN INTEGRITEIT

Disclaimer en privacy
 

Wettelijke bepalingen m.b.t. de Zelem Cycling Team website en social media kanalen.

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op de website, Facebook & Instagram pagina en overige publicaties van het Zelem Cycling Team. U mag de informatie van de Zelem Cycling Team kanalen gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Het Zelem Cycling Team kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
 

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de kanalen van het Zelem Cycling Team worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Zelem Cycling Team verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring of naaste vriendenkring, voor niet-commercieel gebruik.

2. Aansprakelijkheid van het Zelem Cycling Team

Het Zelem Cycling Team streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan het Zelem Cycling Team hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten, geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

3. Privacy-beleid

U kunt de kanalen van het Zelem Cycling Team vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze werking, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan evenementen of als u zich bij onze vereniging wilt aansluiten, inschrijven op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal het Zelem Cycling Team ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

4. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die het Zelem Cycling Team verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen van het Dagelijkse Bestuur, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die het Zelem Cycling Team over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van het Zelem Cycling Team verwijderd worden. Contacteer info@rcsports.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van het Zelem Cycling Team ontvangt, vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

6. Gebruik van Cookies

De website van het Zelem Cycling Team maakt soms gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website (vb. uw taalkeuze). U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

5. Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

GEDRAGSCODE

Bij het Zelem Cycling Team primeert het plezier en de sportbeleving, het resultaat is van ondergeschikt belang.  Daarnaast streven wij naar gelijkheid op alle vlakken, zowel wat betreft huidskleur, afkomst, geslacht als ook religieuze of politieke overtuiging.  Indien om organisatorische redenen groepen van verschillende niveaus samen trainen, mag dit in geen enkel geval aanleiding geven tot asociaal gedrag, pesterijen of het uitsluiten van bepaalde leden.  Tijdens wedstrijden of evenementen geldt wederzijds respect, zowel tussen de renners van de eigen club alsook wat betreft het gedrag richting renners van andere teams of verenigingen en hun supporters.  Indien er om eender welke reden een conflict ontstaat tussen renners, dient de clubverantwoordelijke ter plaatse ingelicht te worden, zodat er op een respectvolle manier kan worden overlegd, eventueel met de bevoegde personen van de organisatie of de federatie.  Straffen ten gevolge van niet acceptabel gedrag jegens eender welke derde personen kunnen niet ten laste gelegd worden van het Zelem Cycling Team.  Bij ernstige feiten zullen de desbetreffende personen ter verantwoording uitgenodigd worden door het Dagelijkse Bestuur, met eventuele sancties tot gevolg (en in een extreem geval uitsluiting en beëindiging van het lidmaatschap).  Onder ernstige feiten vallen o.a. het gebruik van denigrerende en racistische uitspraken, verbale agressie of fysiek geweld.  We vragen aan alle leden, ouders en sympathisanten om deze gedragscode te respecteren en eender welke inbreuk op deze gedragscode te melden aan het Aanspreekpunt Integriteit (API), eventueel via de aanwezige trainer of clubverantwoordelijke.  Door het vervolledigen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het lidgeld, verklaart het lid automatisch de gedragscode te accepteren en respecteren.  

 

Voor het Zelem Cycling Team is het API aanspreekpunt:

Robby Cox - Voorzitter - Trainer Miniemen & Aspiranten

📞 0032 467 05 29 54 - robby.cox1@telenet.be
 

01_CV_BASISLOGO.jpg

competitieve club aangesloten bij:

bottom of page